Wat doet BBD

Het moeilijkste van het vak bouwmanagement is om eenvoudig te blijven denken. Dat komt de doeltreffendheid van het project alleen maar ten goede. Want: waarom doen we het ook alweer? Blijven de originele uitgangspunten nog overeind? In het uiteindelijke bouwproces, waar veel verschillende meningen en partijen samenkomen, is het zaak om het overzicht te behouden. Dat is eigenlijk de kern van het takenpakket van BBD Bouwmanagement: als centrale spil het totale bouwproces bewaken en tot een goed resultaat brengen.

Bouwmanagement

Bouwmanagement, of bouwbegeleiding, is een breed begrip. Het betekent dat we u gedurende het totale bouwproces kunnen adviseren. Wanneer u wilt verbouwen, nieuwbouwen of renoveren helpen wij u om uw wensen in beeld te brengen. Aan welke eisen moet uw project voldoen? Welk budget heeft u beschikbaar? De antwoorden leggen we vast in een Programma van Eisen. Vervolgens adviseren we u over de juiste bouwpartners en begeleiden we de daadwerkelijke uitvoering. We zien erop toe, dat er gebouwd wordt zoals vooraf is vastgelegd. Daarmee kunt u zich focussen op uw eigen werkzaamheden en zorgen wij voor een optimaal bouwresultaat.

Directievoering en toezicht

Worden de juiste materialen gebruikt? Kloppen de bevestigingen en wordt het contract goed nageleefd? Op de bouwsite controleren we of alles naar wens verloopt. We houden voor u de planning in de gaten en bewaken het budget. Daarnaast controleren we of voldaan wordt aan alle verplichtingen en keuringen die een vergunning en bouwproject met zich meebrengen. Zo komt u aan het eind niet voor onverwachte kosten, uitloop of andere hindernissen te staan.

Installatieadvies

Voor het maken van E & W-installaties is specialistische kennis nodig. Niet ieder bouwmanagementbureau beschikt over deze expertise. BBD Bouwmanagement kan u van gedegen advies voorzien. Ook weten wij aan welke normen uw installatie dient te voldoen en adviseren wij u over technische vraagstukken voorafgaand aan en tijdens het bouwproces.

Wanneer schakelt u BBD Bouwmanagement in?

Simpel, wanneer u daar behoefte aan heeft. Al adviseren wij wel om ons vanaf het denkproces al in te schakelen. Door in het voortraject mee te denken, kunnen wij u al vroeg adviseren over de opties die u heeft. Het is tenslotte een van de grootste aankopen uit uw leven. Dan is het fijn dat iemand over uw schouder meekijkt, toch?

Wij zien nog vaak dat de directie van een bedrijf de bouw van een nieuw kantoor te intensief begeleidt. Dat is zonde. Het gaat immers ten koste van de focus op het reguliere bedrijfsproces en dat kost hoe dan ook omzet. Daar komt bij dat wij het vaak beter, sneller en voor een betere prijs kunnen doen. Wij hebben ruime ervaring en weten waar we voor u de besparing en de gewenste kwaliteit kunnen leveren.

Fases binnen het bouwproces

U kunt BBD Bouwmanagement inschakelen tijdens de verschillende fasen van het bouwproces. Ieder project, hoe groot of klein ook, doorloopt deze stappen:

 

BBD staat voor

Vakkundig
Kostenbesparend
Goede communicatie

Wij werken onder andere voor

BBD BOUWMANAGEMENT BV

Doesburgstraat 11 – 7575 EN Oldenzaal
Telefoon +31 (0)541 55 49 60
E-mail info@bbd-bouwmanagement.nl

Voeg toe aan uw adresboek >

Route naar BBD Bouwmanagement in Oldenzaal >