Nieuwbouw kantoorpand Trumpf

Trumpf is een wereldwijd leidend technologiebedrijf dat zich richt op werktuigmachines, elektronica en laser voor industriële toepassingen. Voor de nieuwbouw van hun kantoorpand op een zichtlocatie aan de A1 vroegen zij BBD Bouwmanagement aan te schuiven in het ontwikkeltraject. De vraag was te komen tot een duurzaam kantoorpand.

 

Wat hebben we gedaan?

BBD Bouwmanagement spong in tijdens een lopend proces. Het ontwikkeltraject om te komen tot de nieuwbouw was onze belangrijkste uitdaging, waarover u verderop meer kunt lezen. Het kantoorpand moest duurzaam zijn, waarbij het energieverbruik in de toekomst minimaal is. In het voortraject hebben we daarom met een externe partij bekeken welke subsidiemogelijkheden daarvoor beschikbaar waren. Een interessante puzzel. Tijdens de realisatiefase hebben wij ons gericht op de directievoering en het toezicht. Het gebouw is uiteindelijk zeer duurzaam en toekomstbestendig gebouwd: met onder meer koelplafonds en een prefab betonnen constructie.

 

Uitdagingen

Het taakstellend budget stond onder druk. Om de nieuwbouw passend te krijgen binnen de financiële kaders schoof BBD Bouwmanagement aan als extra partij. De belangrijkste uitdaging aan de proceskant was om op basis van het programma van eisen de nieuwbouwplannen passend te krijgen binnen het taakstellend budget. Daarnaast fungeerden wij als smeerolie tussen de betrokken partijen. Door een open en eerlijke samenwerking te realiseren tussen alle partijen heeft Trumpf uiteindelijk een kantoorpand kunnen bouwen dat aan alle eisen voldeed. Om het budget te behalen, hebben we de volgende interventies gedaan:

  • Ontwerp aangepast;
  • Begroting geoptimaliseerd;
  • Projectteam opnieuw samengesteld;
  • Belangrijke desicion makers vrijgeroosterd.

Deze ingrepen vroegen veel van alle partijen. Het was een inspannend traject met zeer krappe tijdsspanne, maar wel met een optimaal resultaat, namelijk een nieuwbouw dat paste binnen budget en planning.

 

Facts & figures

Opdrachtgever: Trumpf Nederland

Jaar: 2014-2015

Opdracht: Ontwikkelproces, directievoering en toezicht

BBD staat voor

Vakkundig
Kostenbesparend
Goede communicatie

Wij werken onder andere voor

BBD BOUWMANAGEMENT BV

Doesburgstraat 11 – 7575 EN Oldenzaal
Telefoon +31 (0)541 55 49 60
E-mail info@bbd-bouwmanagement.nl

Voeg toe aan uw adresboek >

Route naar BBD Bouwmanagement in Oldenzaal >